Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré uvedie kupujúci o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č.428 / 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nedáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre doručenie tovaru. Registrovaný užívateľ svojou registráciou dáva súhlas na spracovanie ním poskytnutých osobných údajov na ďalšie marketingové použitie majiteľovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu VojenskeTricka.sk , ktorým je spoločnosť I AM SOLUTIONS s.r.o. .

Vojensketricka.sk | |