Reklamácie

Vyplňe a odošlite prodím formulár reklamácie.

Reklamáciu možno uplatniť písomne, doručením písomnej reklamácie predávajúcemu na korešpondenčnú adresu uvedenú v reklamačnom poriadku, alebo elektronicky, doručením e-mailovej správy (napríklad aj vyplnením reklamačného formulára v tejto sekcii nižšie) na e-mailovú adresu predávajúceho: info@vojensketricka.sk, a to v rámci záručnej doby. Reklamácie v tomto e-shope sa riadia reklamačným poriadkom (dokument na stiahnutie). Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy (dokument na stiahnutie), ktoré bližšie špecifikujú VOP a reklamačný poriadok. Spotrebiteľ je povinný predávajúcemu bez zbytočného odkladu doručiť reklamáciou reklamované produkty.

Kontakt, na ktorý je možné uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I ,Oddiel:  Sro,
Vložka číslo:  83109/B, Obchodné meno: I AM SOLUTIONS s. r. o. , IČO: 46 770 852

Korešpondenčná adresa: Drieňová 1/L, 82102, Bratislava ,e-mail:  info@vojensketricka.sk 

Detail objednávky

* Meno:


* Priezvisko:


* E-mail:


* Telefón:


* Číslo objednávky:


Dátum objednávky:

Informácie a dôvod reklamácie

* Názov produktu:

* Kód produktu:

Množstvo:
* Dôvod reklamácie:
Produkt bol vybalený:


Stručný popis dôvodu reklamácie:
Zadajte bezpečnostný kód:

Vojensketricka.sk | |